تحقیق بررسی آتشفشان ها

word,آتشفشان,پاورپوینت,پایان نامه آتشفشان,پروژه آتشفشان,پروژه در مورد آتشفشان,تحقیق آماده در مورد آتشفشان,تحقیق در مورد آتشفشان,دانلود تحقیق آتشفشان,دانلود رایگان تحقیق آتشفشان,رایگان,مقاله آتشفشان,مقاله در مورد آتشفشان,ورد
تحقیق بررسی آتشفشان ها

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:آتشفشانمی
دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است که پس از طی
میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد. این پوسته به دفعات بر
اثر عبور مواد مذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای آتشفشانی زیادی به سطح آن
رسید.     می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است
که پس از طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد. این پوسته
به دفعات بر اثر عبور مواد مذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای آتشفشانی
زیادی به سطح آن رسید. این عمل حتی در عصر کنونی نیز ادامه دارد. تمام
پدیدههایی که با فوران تودههای مذاب بستگی دارند، پدیده آتشفشانی می‌گویند و
علمی را که هدف آن بررسی این پدیده هاست با آتشفشان شناسی می‌نامند. وقتی
که از فعالیت آتشفشانی صحبت می‌شود در فکر خود فورانهای بزرگ ، سیلهایی از
گدازه ، بهمن‌هایی از سنگهای گرم و خاکستر ، گازهای سمی و خطرناک و
انفجارات شدید در نظر مجسم می‌نماییم که با مرگ و خرابی همراه است. به قول
ریتمن کسی که این حوادث را می‌بیند هرگز نمی‌تواند فراموش کند و این امر به
قدرت عظیم طبیعت و ضعف نیروی انسانی مربوط می‌باشد. ● بزرگترین آتشفشان کره زمین بزرگترین
آتشفشان کره زمین مونالوآ نام دارد که بخشی از جزایر هاوایی را تشکیل
می‌دهد. محیط قاعده مخروط این آتشفشان ۶۰۰ کیلومتر و قله آن نسبت به کف
اقیانوس که آن را احاطه کرده است ۱۰ کیلومتر ارتفاع دارد. این آتشفشان ،
همراه با سایر قسمتهای جزایر هاوایی نشاندهنده موادی هستند که به وسیله
فورانهایی که از یک میلیون سال پیش تا کنون ادامه داشته‌اند، بیرون ریخته
شده‌اند. ● بزرگترین آتشفشان کشف بشر بزرگترین
آتشفشانی که تا کنون به وسیله بشر کشف شده است، الیمیوس مونز یا کوه المپیک
نام دارد که در کره مریخ واقع است. شواهد به دست آمده از طریق
عکسبرداریهای سفینه فضایی ماریند ۹ نشان میدهد که ارتفاع این آتشفشان
احتمالا ۲۳ کیلومتر بوده و کالدرای آن نیز ۶۵ کیلومتر عرض دارد. ● نمونه‌ای از فورانهای مهم دنیا ▪ آتشفشان وزوو ▪ آتشفشان مونالوآ ▪ آتشفشان پله ▪ آتشفشان بزیمیانی ▪ آتشفشان پاری کوتین در مکزیک ▪ آتشفشان نست هلن ● اقسام آتشفشانها آتشفشانهای نقطه‌ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می‌آید (آتشفشان نوع مرکزی). انواع آتشفشانهای نقطهای عبارتند از: ▪ آتشفشانهای نوع هاوایی یا سپری ▪ آتشفشانهای نوع استرومبولی ▪ آتشفشانهایی پرکابی ▪ آتشفشانهای نوع پله ▪ آتشفشانهای نوع ولکانو آتشفشانهای شکافی یا خطی که فوران آن در امتداد یک شکاف صورت می‌گیرد. انواع آتشفشانهای شکافی یا خطی عبارتند از: ▪ فورانهای خطی غیر انفجاری ▪ فورانهای خطی انفجاری  آتشفشان چگونه بوجود می آید؟    هـــــر
قدر از سطح زمین پایین تر برویم ، و دما را در اعماق آن اندازه گیری کنیم ،
متوجه می شویم که مرتبا” همه جا بر میزان دما ، متناسب با عمق آن افزوده
میشود . بطوری که دمای محیط درعمق ۳۰ کیلومتری به ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
میرسد د و میدانیم که در این دما اغلب سنگها بصورت مذاب هستند .وقتی سنگ می
جوشد ، گازهایی از آن حاصل میشود که حجمش خیلی زیاد است ، و به فضای وسیعی
نیاز دارد .به این دلیل منفذهای کوچکی پیدا میکند ، و ابتدا دودهای کم
و بیش تیره رنگ از آنها بیرون میاید د سرانجام وقتی فشار گازهای درون
محفظه زیرزمین ، از فشاری که از وزن زمین دوروبر و آتمسفر روی آن حاصل
میشود، بیشتر گردد ، مواد مذاب با فشار عجیبی فواران میکنند و هر چه سر
راهشان است می سوزانند و از بین می برند.معمـــــولا” دهانه های سوراخی
که به این وسیله باز شده است ، با مواد مذاب دوباره پوشیده میشود د این به
چوپ پنبه ای می ماند ، که در دهانه بطری قرار گرفته است .مدتی بعد وقتی
دوباره فشار محفظه مواد مذاب بیشتر میشود ، این بار به سادگی همان دهانه را
باز میکنند ، و فوران از نو شروع میشود . هم اکنون امریکای مرکزی یکی از
فعالترین نقاط کوه آتشفشان است . در واقع دو سوم آتشفشانهای فعال کره زمین
در آنجا قرار دارند . دهانه آتشفشانقطعات پرتابی به صورت هلال کم و بیش منظم در اطراف دهانه دیده می شود و حداقل نصف اطراف دهانه را در بر می گیرد.    ● آشنایی غالبا انتهای فوقانی دودکش در سطح زمین وسیع تر می گردد و دهانه را بوجود می آورد ومعادل لاتین آن crater می باشد. بعضی
آتشفشانها دهانه وسیع و دریاچه مانند (Lake Crater) دارند. در آتشفشانهای
انفجاری دهانه بر اثر انفجار ، از بین می رود و دهانه های جدید بوجود می
آید. ● اشکال مختلف دهانه آتشفشان ۱) دهانه های دریاچه مانند (Lake Crater): در آتشفشانهای نوع هاوایی دیده می شود. ۲) دیاترم (Diatreme): عبارت
از حفره ها و چاههایی است که بر اثر انفجار گاز بوجود می آید. منشا این
گازها ممکن است ماگمایی باشد و یا از بخار شدن آبهای زیرذ زمینی بر اثر
حرارت حاصل شود. دیاترم های که انواعی از پایپ یا دودکشهستند که در اعماق
پوسته واقع شده اند و پر از برش های سنگی هستند. هنوز بدرستی ، مکانیسم
ایجاد دیاترم ها مشخص نشده است. منشا گازهای داغ و پرفشار در اعماق ، قدرت
انفجار گازهایی که بتواند حجم های زیاد برش ها را در داخل پایپ ها در اعماق
ایجاد کند، و مکانیسم حرکت مواد فرار هنوز بدرستی شناخته نشده است. گاهی
پیدایش حفره ها ، ممکن است بدون انفجار و بر اثر خروج گازها در دهانه های
بعضی از آتشفشانها باشد. این عمل سبب پراکنده شدن مواد سبک وزن وخاکستری می
گردد و حفره های قیفی شکل حاصل می شود که به آنها نیز ، دیاترم می گویند. ۳) مآر (Maar): به
دهانه انفجاری اطلاق می شود که قطر بزرگ داشته و بوسیله دریاچه یا برکه
اشغال شده باشد. قطر آن ممکن است ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متر برسد. معمولا مآر در راس
مخروط آتشفشانی قرار ندارد و بلکه بر اثر انفجار به صورت گودال هایی در
زمین های اطراف آتشفشان حاصل می شود مآر ممکن است بوسیله ماگمای بازیک و یا
ماگمای اسیدی بوجود آید. ▪ مآرهای بازالتی قطعات
پرتابی به صورت هلال کم و بیش منظم در اطراف دهانه دیده می شود و حداقل
نصف اطراف دهانه را در بر می گیرد. جنس این مواد متفاوت است و شامل قطعات
لاپیلی ، گدازه شیشه ای ، بمب های گل کلمی می باشد. مآرهای بازالتی بر اثر
فوران فراتوماگماتیک (pheratlo-magmatic) حاصل می شود. یعنی بر اثر برخورد
سفره های آب دار زیرزمینی با ستون ماگما که از شکاف سنگها نفوذ می کند. در
این عمل بدون اینکه ماگما با آب مخلوط شود و در محل برخورد ، در اثر تبخیر
آب فشار هیدرواستاتیک فوق العاده ایجاد می کتند. که مانع صعود ماگما می
شود. در این حالت کشش بخار در قاعده ستون زیاد می شود. هنگامی که این کشش
بیشتر از فشار هیدرواستاتیک گردید انفجار شدید گاز حاصل می شود و بمب های
گل کلمی . قطعات جدا شده از جدار دودکش را با خود جدا میکند و از این ماگما
لاپیلی های فراوان همراه با بخار آب خارج می گردد. پس از انفجار، نفوذ
دوباره آب سبب تکرار این پدیده می شود. انفجار سبب پرتاب مواد به ارتفاع
زیاد می شود به نحوی که مواد سنگین تر در مجاورت دهانه و اجزای سبکتر به
وسیله ابرهای گازی به اطراف برده می شود. اختلاف عمده مآرهای بازالتی با
مآرهای اسیدی در علت انفجار در اثر فشار فوق العاده گازهایی است که در
گدازه خیلی غلیظ محبوس مانده و ایجاد آتشفشانهایی از نوع ولکانو، این نوع
مآرها را بوجود می آورد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 88

 

آتشفشان تحقیق در مورد آتشفشان دانلود تحقیق آتشفشان دانلود رایگان تحقیق آتشفشان پروژه آتشفشان مقاله آتشفشان مقاله در مورد آتشفشان پروژه در مورد آتشفشان پایان نامه آتشفشان تحقیق آماده در مورد آتشفشان رایگان word ورد پاورپوینت

 • تحقیق عقب ماندگی ذهنی

  اختلالات ژنتیکی,پایان نامه پیرامون عقبماندگی ذهنی,پروژه عقبماندگی ذهنی,تحقیق در مورد عقبماندگی ذهنی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی عقبماندگی ذهنی,تحقیق عقبماندگی ذهنی,دانلود تحقیق عقبماندگی ذهنی,ضریب هوشی,مقاله عقبماندگی ذهنی تحقیق عقب ماندگی ذهنی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:عقبماندگی ذهنی توان هوشی كمتر…

 • تحقیق سياست‌ هاي شاه عباس اول در رونق تجاري ايران

  تجارت در دوران صفویه,تجارت در دوره صفویه,تحقیق در مورد شاه عباس صفوی,تحقیق شاه عباس صفوی,رونق تجارت در دوران صفویه,رونق تجارت در دوره صفویه,شاه عباس صفوی,شاه عباس صفوی که بود؟,شاه عباس صفوی ویکی پدیا,مقاله شاه عباس صفوی دانلود تحقیق سياست‌ هاي…

 • تحقیق سياست هاي آموزشي فرانسه

  تحقیق سياست هاي آموزشي فرانسه سياستهاي آموزشي فرانسه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق سياست هاي آموزشي فرانسهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 106بخشی از متن تحقیق:سياستهاي آموزشياز جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت فرانسه طي سالهاي اخير مي‌توان…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

  امکانسنجی دستگاه کمباین,امکانسنجی دستگاه کمباین سیب زمینی,تولید دستگاه کمباین,دستگاه کمباین سیب زمینی,طرح توجیهی تولید دستگاه کمباین سیب زمینی,طرح توجیهی دستگاه کمباین,طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی,کمباین دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق صنعت متالورژی

  پایان نامه متالورژی,پایان نامه متالورژی پودر,پایان نامه های متالورژی,تحقیق در مورد متالورژی,تحقیق در مورد متالورژی پودر,تحقیق درباره متالورژی,تحقیق درباره متالورژی پودر,تحقیق متالورژی,تحقیق متالورژی پودر,دانلود پایان نامه متالورژی,صنعت متال دانلود تحقیق صنعت متالورژی دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد صنعت متالورژی،در قالب doc…

 • پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر

  Acer,استراتژی شرکت ایسر,بررسی استراتژی شرکت ایسر,پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر,تحلیل استراتژی شرکت ایسر,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر,رشد شرکت ایسر,شرکت ایسر,مدل ها,مقاله استراتژی شرکت ایسر,نتایج ساختار جدید ایسر پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان:…

 • كودك آزاري

  اثرات كودك آزاري,انواع كودك آزاري,علل كودك آزاري دانلود كودك آزاري دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول: مقدمه بیان مسأله هدف پژوهش ضرورت اهمیت پژوهش   فصل دوم: تعریف ها روش‌های اعمال خشونت تاریخچه انواع سوء رفتار والدین آسیب رسان…

 • پاورپوینت مهندس معمار نادر اردلان

  آثار معماری نادر اردلان,آثار نادر اردلان,تحقیق معمار نادر اردلان,زندگینامه نادر اردلان,معمار معروف نادر اردلان,معمار نادر اردلان,معمار نادری اردلان,مقاله معمار نادر اردلان,نادر اردلان,نادر اردلان pdf,نادر اردلان و لاله بختیار,نادر اردلان ویکی پدیا دانلود پاورپوینت مهندس معمار نادر اردلان دانلود فایل دانلود…

 • تحقيق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی

  الكترونيك,تحقيق برق,تحقيق ماهواره,فركانس,فركانس ماهواره,فركانسهاي مخابراتي,ماهواره و فركانسهاي مخابراتي,مخابرات دانلود تحقيق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی دانلود فایل ماهواره و فرکانسهای مخابراتیلايه أنيوسفر در فركانس حدود 30 مگا هرتز به صورت شفاف عمل مي كند. علائم ارسالي بر روي اين فركانس مستقيما…

 • گزارش امکان سنجی تولید الکل از خرما

  تحقیق تول,تولید الکل از خرما,روش تولید الکل از خرما,طرح امکانسنجی تولید الکل از خرما,طرح تولید الکل از خرما,گزارش امکان سنجی تولید الکل از خرما,گزارش توجیهی تولید الکل از خرما,گزارش روش تولید الکل از خرما,مطالعات امکان سنجی تولید الکل از خرما…

 • روش اجرای پل با قالب شاریو

  اجرای پل بتنی,اجرای پل شاریو,اجرای پل فلزی,دانلود اجرای پل شاریو,دانلود روش اجرای پل,دانلود روش اجرای پل با شاریو,دانلود روش اجرای پل با قالب شاریو,روش اجرای پل,روش اجرای پل با شاریو,روش اجرای پل با قالب شاریو,قالب بندی شاریو,قالب شاریو دانلود روش…

 • فرايند تصميم گيري خريدار و مصرف كننده

  اصول مصرف کردن,فرايند تصميم گيري خريدار,مصرف كننده دانلود فرايند تصميم گيري خريدار و مصرف كننده دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه تصمیم گیری و فرایند تصمیم نظریه های تصمیم گیری الگوی تصمیم گیری فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده…

 • پاورپوینت کمردردهای ناشی از کار

  از بین بردن کمر درد,انواع کمر درد,چه دارویی برای کمر درد خوب است,درمان خانگی کمر درد,درمان کمر درد ناشی از برداشتن چیز سنگین,علائم کمر درد,علت درد پایین کمر در زنان,قرص کمر درد پاورپوینت کمردردهای ناشی از کار رفتن به سایت…

 • امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 90

  آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی…

 • پاورپوینت رباطها و بررسي نمونه هاي آن

  رباط,سابقه تاريخي رباطها,معماری رباط پاورپوینت رباطها و بررسي نمونه هاي آن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  رباطها و بررسي نمونه هاي آن،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سابقه تاريخي رباطها معماري رباطهاتقسيم بندي رباطهاي ايرانبررسي انواع…

 • تحقیق انقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي

  انقلاب اسلامی,جنبش,دانشجویی تحقیق انقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع انقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه گام‌هاي آغازين جنبش دانشجويي جنبش دانشجويي در سال‌هاي نزديك به انقلاب جنبش دانشجويي پس…

 • پاورپوینت بررسی تکنیک دلفی در تصمیم گیری

  پاورپوینت تکنیک دلفی در تصمیم گیری,تحقیق تکنیک دلفی در تصمیم گیری,تکنیک دلفی در تصمیم گیری,تکنیک دلفی در تصمیم گیری گروهی,روش دلفی در تصمیم گیری,روش دلفی در تصمیم گیری گروهی,مقاله تکنیک دلفی در تصمیم گیری دانلود پاورپوینت بررسی تکنیک دلفی در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان مبارکه

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مبارکه,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مبارکه,شیپ فایل کاربری اراضی مبارکه,لایه GIS کاربری اراضی مبارکه,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان مبارکه,نقشه کاربری اراضی شهرستان مبارکه,نقشه کاربری اراضی مبارکه دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مبارکه دانلود…

 • طرح توجیهی قواعد آموزش خياطی

  آموزش قواعد خياطی,امکان سنجی قواعد آموزش خياطی,دانلود طرح توجیهی قواعد آموزش خياطی,دوره آموزشی قواعد آموزش خياطی,طرح توجیهی قواعد آموزش خياطی,طرح کارآفرینی قواعد آموزش خياطی,طرح کسب و کار قواعد آموزش خياطی,کارآفرینی قواعد آموزش خياطی دانلود طرح توجیهی قواعد آموزش خياطی دانلود…

 • پاورپوینت كار آفريني چيست و كارآفرين كيست؟

  پاورپوینت كار آفريني چيست و كارآفرين كيست؟ پاورپوینت كار آفريني چيست وكارآفرين كيست رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت كار آفريني چيست و كارآفرين كيست؟تعداد اسلاید: 23 اسلایدقالب بندی: پاورپوینتفهرست مطالب:تعريف كارآفرين از ديدگاه شومپيتر(پدر کار آفرینی)تعاریف کارآفرینیمهمترین نقش…

 • پاورپوینت آنالیز و طراحی سدهای بتن غلتکی

  بتن غلتکی در سدسازی,بتن غلطکی چیست,بتن غلطکی در راهسازی,پاورپوینت سدهای بتن غلتکی,تحقیق سدهای بتن غلتکی,سدهای بتن غلتکی,سدهای بتن غلتکی ایران,سدهای بتن غلتکی در ایران,سدهای بتنی غلتکی,طرح اختلاط بتن غلتکی,مقاله سدهای بتن غلتکی دانلود پاورپوینت آنالیز و طراحی سدهای بتن غلتکی…

 • تحقیق كارخانه آجر ماشيني

  آجر ماشيني,آجر ماشيني چیست,آجر ماشيني سوراخ دار قرمز,آجر ماشيني سوراخدار,تحقیق کارخانه آجر ماشيني,تحقیق کارخانه تولید آجر ماشيني,کارخانه آجر ماشيني,کارخانه تولید آجر ماشيني,مقاله کارخانه آجر ماشيني,مقاله کارخانه تولید آجر ماشيني تحقیق كارخانه آجر ماشيني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با…

 • پاورپوینت با موضوع کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

  اسلاید,اینترنتی,پاورپوینت,کار آفرینی,کسب و کار,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی بسیار زیبا و کاربردی در 102 اسلاید   من می خواهم این فایل…

 • پاورپوینت بررسی آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

  آزمايش نين هيدري,آزمايش هاي شيميايي اسيدهاي آمينه,آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها,پاورپوینت بررسی آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها,تعریف اسيدهاي آمينه,روش هاي تشخيص افتراقي اسيدهاي آمينه وپروتئين ها,طبقه بندي اسيدهاي آمينه پاورپوینت بررسی آزمايش هاي كيفي…

 • جزوه آموزشی طرح ریزی واحدهای صنعتی

  تحقیق طرح ریزی واحدهای صنعتی,جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی,طرح ریزی واحدهای صنعتی,طرح ریزی واحدهای صنعتی اپل,طرح ریزی واحدهای صنعتی پروژه,طرح ریزی واحدهای صنعتی نیکوفکر,کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی,مقاله طرح ریزی واحدهای صنعتی دانلود جزوه آموزشی طرح ریزی واحدهای صنعتی دانلود…