تحقیق كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس

تحقیق كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس
كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوسقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 310بخشی از متن تحقیق: مقدمهموضوع
اين رساله چگونگي ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس است . اهميت اين
مسئله ازآن جا ناشي مي شود كه پس از پديدآمدن شكاف معرفت شناسي ميان فاعل
شناسا و متعلق شناسايي كه در دورة جديد مورد تأكيد قرار گرفت ، عده اي از
متفكرين كه منتقد انحصار روش شناخت در اين نوع خاص شاخت مبتني بر شكاف معرف
شناختي بودند كوشيدند در انديشه هاي موجود در جريان تاريخي انديشه غرب در
پي متفكريني بگردند كه به گمان ايشان در آن ها ما با شناختي از نوعي ديگر
مواجه هستيم . دو تن از اين انديشمندان بي شك پارمنيدس وهراكليتوس هستند .
در اين رساله تلاشي شده است در جهت درك درست كيفيت شناخت عالي ترين حقيقتي
كه هر يك از اين دو متفكر در منظومه فكري خود از آن خبر داده اند . روشن
است كه انتخاب عنوان كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس وهراكليتوس به ما اين
معني را انتقال مي دهد كه گويي اين هر دو از وجود سخن گفته اند لذا در مورد
اين عنوان توضيح زير لازم است : لغت وجود در اصطلاح سنت فلسفي كشور ما ،
پس از ملاصدرا قرين نوعي خارجيت اصالت ، وحدت و فراگيري است . جستجوي از
چگونگي درك شدن وجود به معنايي كه ما امروز از ان در سنت فلسفي خود مي
فهميم ، در واقع پرسيدن سوالي است از دو انديشمندي كه در فضايي انديشيده
اند كه از رنج هاي معرفت شناسانه دنياي معاصر فارغ بوده است . در واقع
پرسيدن اين سوال است كه عالي ترين حقيقتي كه شما در انديشه خود آن را درك
مي كرديد چگونه درك مي شود . براي مثال عنوان اين رساله را مي شد كيفيت
ادراك عالي ترين حقيقت نزد پارمنيدس و هراكليتوس گذاشت . البته در آن صورت
ممكن بود كسي انتقاد كند كه مثلاً مگر در پارمنيدس حقايق متعدد وجود دارد
كه شما از عالي ترين آن ها سخن مي گوئيد و قص علي هذا … ، هنگامي كه
موضوع اين رساله به هيئت داوري موضوع تقديم شد ، به صورتي كاملاً عادي من
از بستر فكري خويش كه فضاي فلسفي كشور ماست اين سوال را از پارمنيدس و
هراكليت پرسيدم و پس از تصويب اين موضوع و پس از كاربر روي آن دريافتم كه
عناوين دقيق تري نيز براي آن ممكن بود . به هر حال اميدوارم اكنون مقصود
روشن باشد . ناگزير
مي بايد تحقيقي مي شد در مورد تاريخ لفظ وجود و لفظ لوگوس تا معلوم شود
پيش از پارمنيدس وهراكليت اين كلمات به چه معنايي استفاده شده اند اين كار
در 1 . 1 و 1 . 2 انجام شده است . سپس با مراجعه به متن قطعات اين دو، به
بررسي وجود و لوگوس در منظومه فكري آن ها پرداخته شده است . اين كار را به
اين صورت ارائه شده كه برخي از اهم صفات وجود و لوگوس بر اساس نظر اين دو
به صورت مجزا استخراج و تبيين شده است . ( در 2 . 1 به بعد و 2 . 2 به بعد )در
فصل سوم به دليل اين كه سروكار اين رساله از يك طرف با مسئله ادراك بوده
است اقسام مختلف درك كردن تا حد امكان ، در انديشه يونانيان باستان استقصا
شده است و 8 نوع مختلف درك كردن مورد اشاره قرار گرفته است .در
فصل چهارم در واقع انديشه اصلي اين رساله ارائه شده است كه وجود براي
پارمنيدس و لوگوس براي هراكليت خود معرف خود ميباشد. در ارائه اين مطلب كار
از برخي ملاحظات تاريخي و اسطوره اي آغاز شده و سپس به تبيين نظرات اين دو
پرداخته شده است. در
فصل پنجم ، با فرض درستي تلقي اين رساله از كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس
و هراكليتوس به بررسي حل مسئله رابطه كثرت و وحدت نزد اين دو پرداخته شده
است . چرا كه اگر چه هم پارمنيدس و هم هراكليتوس قائلند عالي ترين حقيقتي
كه مي شناسند خود معرف خود است ولي در تبيين رابطه اين حقيقت اعلي باكثرات
هر يك تبييني خاص ارائه كرده اند . در بخش آخر نيز كه تحت عنوان كلام آخر
آمده است تلاشي شده است در جهت تبيين اين مطلب كه تفاوت آن چه اين دو
انديشمند بدان قائل بودند با دستگاه هاي فكري كه پس از آن ها آمده است چيست
؟ روشن است كه در حين تحقيق نتايجي نيز حاصل شده است ـ كه اگر چه از جريان
موضوع اصلي اين رساله خارج است ولي به نوعي تفسير نويي است البته تقريباً
نو ! ـ از برخي بحث هاي موجود در تفسير پارمنيدس و هراكليتوس . از آن جمله
تلقي خاص اين رساله از okestin و estin نزد پارمنيدس ، و تفسير ويژه از
كروي بودن وجود نزد او ـ كه در فصل هاي يك و چهار به آن ها اشاره شده است ـ
هم چنين تبيين خاص اين رساله از «راه گمان» كه بر خلاف تفسير رايج است و
چگونگي ارتباط وحدت و كثرت در پارمنيدس كه در فصل پنجم مورد بحث قرار گرفته
است . در هراكليت نيز دو نكته نسبتاً جديد وجود دارد : يكي كيفيت خاص
ادراك وجود نزد هراكليت است كه به شكلي كه اين جا مورد بحث قرار گرفته است ـ
در فصل چهارم ـ در ساير منابع مشاهده نشد و ديگري تبييني است كه به لحاظ
معرفت شناختي از كيفيت ادراك وجود نزد هراكليت ارائه شده است ـ در فصل پنجم
ـ كه تقريباً جديد است . در
كار تحقيق دريافتم كه پر ثمر ترين روش مطالعه مراجعه به متن فيلسوف است .
با بدست آوردن چند ترجمه انگليسي كوشيده ام ابتدا معناي خود متن را به
درستي دريابم. (نبايد پنهان كنم كه در مواجهه با متن ذهن انسان دچار فوران
معنا مي شود) سپس به شرح مراجعه كرده ام . در فهرست منابع ، كتاب ها را به
ترتيب كثرت استفاده فهرست كرده ام . مي
بايد از استادم جناب اقاي دكتر بهشتي نهايت تشكر را داشته باشم ، به دليل
معرفي دو كتاب : سر آغازهاي فلسفه نزد يونانيان و The presocratic
philosophers كه مهم ترين منابع من در اين كار بوده اند سپس البته متن هاي
اصلي ، كه من از گتاب گالوپ ، ويل رايت و فريمن استفاده كرده ام ـ اطلاعات
كتاب شناسي در فهرست منابع آمده است. اميدوارم اين كار خوب باشد و بتواند در جايي گرهي بگشايد .بي شك پيدا كردن معايب يك كار و هدية آن به صاحب كار مهربانانه ترين و مفيدترين پيشكش است . فصل اول1.1. تاريخ وجود قبل از هراكليتوس و پارمنيدس معروف
است كه سيسرون گفته است: “نشان يك ذهن كندوكودن اين است كه تنها به دنبال
جويها روان مي شود و سرچشمه ها را نمي بيند”. واقعيت فعلي فلسفه در كشور ما
اين است كه اگر كسي به خوبي با ميراث فلسفي رايج ما آشنا باشد نمي تواند
از انديشه راجع به وجود فارغ باشد. اگر ما نخواهيم بنا به حكم سيسرون
انساني كندوكودن باشيم لازم است در پي سرچشمه هايي باشيم كه اين جريان فكري
از آنها سيراب مي شود. لزومي ندارد در يك نوشته تخصصي اشاره شود كه اين
سرچشمه ها را بايد در يونان جست- يا لااقل يكي از جاهايي كه بايد مورد كاوش
قرار داد يونان است- و ايضاً ضرورتي ندارد كه بگوئيم وجود در يونان باستان
با نام پارمنيدس گره خورده است. در هر اكليت نيز ما با ايده هايي مواجه
هستيم كه رابطه اي تنگاتنگ با اين مسئله دارد و از آن رو كه بخش هاي آتي
اين رساله اساساً به همين دو خواهد پرداخت ضروري است. كه در آغاز در ما
بازاي لفظ وجود پيش از اين دو كاوشي انجام شود، هدف از اين جستجو روشن‌كردن
فضايي است كه هراكلتيوس و پارمنيدس در آنها تنفس مي‌كرده‌اند. و ارائه
تلقي است از وجود كه ايشان ميراث دار آن بوده اند و انديشه خويش را بر آن
بنا كرده اند.1. 1. 1 هومر- هسيود- سولوناز
اين سه بايد نامي به ميان آورد چون فلسفه پيش از سقراط و دقيق تر كل فلسفه
از دامن اسطوره بر مي خيزد و در ميان اسطوره ها به نگاه‌ها و تلقي هايي بر
مي‌خوريم كه به شدت براي فرداي تاريخ آبستن انديشه هاي فلسفي است. در
اسطوره ها نبايد در پي آن باشيم كه آن چه بعدها فيلسوفان ارائه كرده اند
مستقيماً و به وضوح وجود داشته باشد چرا كه در آن صورت فلسفه داشتيم و نه
اسطوره- بلكه آن چه در پي اش هستيم مثل هاله اي گنگ در خلال سطرها و متن ها
آرميده است. وجود و مباحث مربوط به آن در آراء اين سه نفر نيز چنين جلوه
گر است. خطي از انديشه فلسفي كه به وجود منجر مي شود درآرخه آغاز مي گيرد.
طالس، آناكسيمندر، آناكسيمنس و… لااقل چنان كه ارسطو تفسير مي كند و در عين
حال آراء آنها اين مسئله را تصديق مي كند در پي آرخه هستند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس تحقیق در مورد كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس دانلود تحقیق كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس دانلود رایگان تحقیق كيفيت ادراك وجود نزد پارمنيدس و هراكليتوس پروژه كيفيت ادراك وجود نزد پارم

 • پاورپوینت آشنایی با آبنما در فرهنگ ایرانی

  آب و انعکاس,آب و تاثیر آن در کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت,آبنما,آبنما در فرهنگ ایرانی,آب‌نماهای,آبنماهای مدرن,پاورپوینت آبنما در فرهنگ ایرانی,پاورپوینت آشنایی با آبنما در فرهنگ ایرانی,تحقیق آبنما در فرهنگ ایرانی,طراحی آب در سبک‌های مختلف پاورپوینت آشنایی با آبنما در…

 • تحقیق نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید

  تحقیق در مورد مدیریت تولید,تحقیق مدیریت تولید اب با فرمت word,تحقیق مدیریت مدیریت تولید,دانلود مقاله مدیریت تولید,مدیریت تولید,مدیریت مصرف,نقش مدیریت مصرف در مدیریت تولید دانلود تحقیق نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید دانلود فایل در این فایل تحقیق،…

 • پاورپوینت قانون داوری نمونه آنسیترال درسازش های تجاری بین المللی

  داوری نمونه آنسیترال,سازش های تجاری بین المللی,قانون داوری نمونه آنسیترال درسازش های تجاری بین المللی دانلود پاورپوینت قانون داوری نمونه آنسیترال درسازش های تجاری بین المللی دانلود فایل گرایش به حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق سازش و…

 • تحقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص

  تحقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص اساسنامه شرکت سهامی خاص رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اساسنامه  شرکت سهامی خاصقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 35بخشی از متن تحقیق:اساسنامه شرکت سهامی خاصشماره ثبتتاریخ ثبتبسمه تعالی بخش اول نام- موضوع-…

 • 21 جزوه آموزشی انگلیسی اصول تصفیه آب و فاضلاب گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  جزوه اصول تصفیه آب,جزوه اصول تصفیه آب و فاضلاب,جزوه اصول تصفیه فاضلاب,جزوه رایگان اصول تصفیه آب و فاضلاب,دانلود جزوه اصول تصفیه آب,دانلود جزوه اصول تصفیه آب و فاضلاب,دانلود جزوه اصول تصفیه فاضلاب,دانلود جزوه رایگان اصول تصفیه آب و فاضلاب دانلود…

 • گزارش کارآموزی روابط عمومی

  گزارش کارآموزی روابط عمومی روابط عمومی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع روابط عمومی،در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اولمقدمه تاريخچه اي از روابط عمومي ارتباط كاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي فرصتهاي…

 • پاورپوینت کایزن

  آشنایی با کایزن,اصول کایزن,پاورپوینت کایزن,پایان نامه کایزن,پروژه کایزن,تحقیق کایزن,تعریف کایزن,دانلود پایان نامه کا,دانلود تحقیق کایزن,دانلود مقاله کایزن,کایزن,کایزن بهبود مستمر,کایزن چیست,کایزن یا بهبود مستمر,مفاهیم کایزن,مقاله کایزن دانلود پاورپوینت کایزن دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد کایزن،در قالب ppt و در 47…

 • تحقیق مقياس يا اندازه گرفتن در حسابداری

  تحقیق مقياس يا اندازه گرفتن در حسابداری مقياس يا اندازه گرفتن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مقياس يا اندازه گرفتن در حسابداریقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 54 بخشی از متن تحقیق:مقياس يا اندازه گرفتنتايچي اهنو با…

 • تحقیق تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران

  پایان نامه پیرامون تجارت الكترونيك,پروژه تجارت الكترونيك,تحقیق تجارت الكترونيك,تحقیق در مورد تجارت الكترونيك,حقوق قضایی,دانلود تحقیق تجارت الكترونيك,کار تحقیقی تجارت الكترونيك,مقاله تجارت الكترونيك تحقیق تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:در…

 • پاورپوینت تاثير عوامل جوي (يخبندان و رطوبت) بر طرح روسازي

  پاورپوینت,تاثیر,جوی,دانلود,رطوبت,روسازی,عوامل,یخبندان پاورپوینت تاثير عوامل جوي (يخبندان و رطوبت) بر طرح روسازي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تاثير عوامل جوي (يخبندان و رطوبت) بر طرح روسازي،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اثر یخبندانتورم در اثر یخبندانچگونگی…

 • تحقیق آموزش کشت ذرت دانه ای و علوفه ای

  تحقیق آموزش کشت ذرت دانه ای و علوفه ای کشت ذرت دانه ای رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آموزش کشت ذرت دانه ای و علوفه ای،در قالب word و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمنشأ و تاریخچه…

 • تحقیق اختيارات سرمايه‌ گذاري در دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي

  تحقیق اختيارات سرمايه‌ گذاري در دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي اختيارات سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي سرمايه‌اي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اختيارات سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي سرمايه‌ايقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 30 بخشی از متن تحقیق: چكيده در دهه گذشته…

 • بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی فرآیندهای ترمودینامیکی خاص (فیزیک دهم ریاضی-فیزیک سوم ریاضی نظام قدیم)

  جزوه فیزیک 10,جزوه فیزیک ده,جزوه فیزیک دهم,دانلود جزوه فیزیک 10,دانلود جزوه فیزیک دهم,فرآیند بی دررو,فرآیند هم حجم,فرآیند هم دما,فرآیند هم فشار,فرآیندهای ترمودینامیکی خاص,فصل 1 فیزیک 3 ریاضی,فصل 5 فیزیک 10 ریاضی,فیزیک ده,فیزیک دهم بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی فرآیندهای ترمودینامیکی…

 • تحقیق میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر

  تحقیق میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع درباره میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر،در قالب word و در 157 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلیات…

 • جزوه مهندسی سد

  جزوه سدسازی,جزوه سدهای بتنی,جزوه سدهای خاکی,جزوه سدهای خاکی pdf,جزوه سدهای کوتاه,جزوه مهندسی اصول سد,جزوه مهندسی سد,دانلود جزوه مهندسی سد,دانلود کتاب سدهای خاکی,دانلود کتاب سدهای خاکی محمود وفائیان,نمونه سوال سدهای خاکی دانلود جزوه مهندسی سد دانلود فایل دانلود جزوه مهندسی سد،در…

 • تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)

  تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر) حسابداري اجتماعي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمهايجاد برتري- موضوع حسابداري اجتماعيتئوري سهام دار: نقطه مرجع خاليتئوري قانوني…

 • نقشه ی بخش های شهرستان لامرد

  بخش های شهرستان لامرد,شیپ فایل بخش های شهرستان لامرد,شیپ فایل بخش های لامرد,فایل جی آی اس بخش های شهرستان لامرد,نقشه بخش های شهرستان لامرد,نقشه بخش های لامرد,نقشه جی آی اس بخش های شهرستان لامرد دانلود نقشه ی بخش های شهرستان…

 • تحقیق علوم قرآني

  تحقیق علوم قرآني تحقیق علوم قرآني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع علوم قرآني،در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:علوم قرآني اصطلاحي است نسبتاً جديد ولي مصداق آن كهن و تاريخ آن به قدمت…

 • تحقیق آسیب های ورزشی رشته تنیس روی میز

  تحقیق آسیب های ورزشی رشته تنیس روی میز آسیب های ورزشی رشته تنیس روی میز رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آسیب های ورزشی رشته تنیس روی میز،در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهآیا مشکل…

 • جزوه آمار و روشهاي کمی در کتابداري (قسمت اول)

  جزوه آمار و روشهاي کمی در کتابدار,جزوه آمار و روشهاي کمی در کتابداري برای کنکور,جزوه آمار و روشهاي کمی در کتابداري کنکور,جزوه آمار و روشهاي کمی در کتابداری,دانلود جزوه آمار و روشهاي کمی در کتابداري جزوه آمار و روشهاي کمی…

 • پاورپوینت با موضوع اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

  آسیا,اتحادیه,ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تحقیق,جزوه,جنوب,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,شرق,فروش,کشورهای,گزارش,مقاله,مهندسی,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا دانلود فایل پاورپوینت با موضوع اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار زیبا و کاربردی در 15 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: موضوع اتحادیه…

 • طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت

  بيسكويت چگونه توليد مي شود,تولید بیسکویت,دانلود تحقیق بیسکویت,دانلود طرح توجيهي بيسكويت,دانلود طرح توجيهي بیسکوییت,طرح توجيهي بيسكويت,طرح توجيهي كارخانه بيسكويت,فرآيند توليد بيسكويت,مقاله بیسکوییت,مقاله در مورد بيسكويت دانلود طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد طراحي و…

 • پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی

  آدینه بوک: آشنایی با فلسفه ریاضی (رشته ریاضی),آشنایی با اعداد اصلی,بحثی فلسفی در باب اصل موضوع انتخاب,بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات,دانلود رایگان آشنایی با فلسفه ریاضی,کتاب آشنایی با فلسفه ریاضی,معرفی کتاب: فلسفه ریاضیات پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی رفتن به…

 • پاورپوینت تحول در نظام هاي مديريتي

  پاورپوینت تحول در نظام هاي مديريتي,مدل های مدیریتی,مدیریت به روش بوفالو ها,مدیریت به روش غازها,نقش مربی گری مدیر,وظایف مدیر پاورپوینت تحول در نظام هاي مديريتي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تحول در نظام هاي مديريتيقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:34فهرست…

 • کار تحقیقی حقوق زن نکاح و طلاق

  پاورپوینت حقوق طلاق,پاورپوینت حقوق طلاق زنان,تحقیق حقوق زن در نکاح,تحقیق حقوق طلاق,تحقیق حقوق طلاق زنان,حقوق زن در نکاح,حقوق طلاق برای زن,حقوق طلاق در ایران,حقوق طلاق زنان,حقوق نکاح,مقاله حقوق طلاق,مقاله حقوق طلاق زنان کار تحقیقی حقوق زن نکاح و طلاق رفتن…